Polska

Austria Austria
Belgia (NL) Belgia (NL)
Belgia (FR) Belgia (FR)
Dania Dania
Francja Francja
Niemcy Niemcy
Irlandia Irlandia
Włochy Włochy
Holandia Holandia
Polska Polska
Portugalia Portugalia
Hiszpania Hiszpania
Szwecja Szwecja
Wielka Brytania Wielka Brytania
Nie znalazłeś odpowiedniego produktu lub ilości? [Po prostu poproś o wycenę.](/Contactform? Type = zapytanie).
Ponad 500 000 zadowolonych klientów
100% satysfakcji
Najlepsza cena gwarantowana
Zawsze osobista pomoc
Profesjonalna pomoc w projektowaniu
trustpilot
4.3
Aktualizacja: Ze względu na to, jak bardzo zajęci są nasi przewoźnicy w obecnym okresie, możemy doświadczyć pewnych opóźnień.

REGULAMIN

Zasady i warunki

1. Definicje
 1. Sprzedawca – Helloprint B.V. z siedzibą w Rotterdamie w Holandii, mieszcząca się pod adresem: Schiedamse Vest 89, 3012 BG identyfikująca się numerem VAT: NL855793302B01 (polski nr VAT: PL5263283506).
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.helloprint.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Regulamin Sklepu – niniejszy regulamin.
 5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu dostępnego na stronie internetowej pod domeną www.helloprint.pl. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep i dostępne w chwili składania Zamówienia.
 4. Ceny podane na stronie Sklepu, widoczne przy każdym z Towarów podane są w Polskich Złotych (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przez Kupujących złożone.
3. Składanie zamówień
 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany towar do koszyka, następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wskazówkami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
4. Koszt dostawy Dostawa wszystkich produktów jest darmowa za wyjątkiem produktów o niestandardowym rozmiarze, np. banerów lub paneli. W tym wypadku cena będzie zależna od wymiarów, wagi i liczby pudełek w przesyłce. Cena dostawy w tych przypadkach jest wyświetlana przy składaniu zamówienia. 5. Warunki płatności
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności za Zamówienia w sklepie: • karta kredytowa (VISA, MASTER CARD, American Express, Maestro), • za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayPal, • za pośrednictwem integratorów płatności, • tradycyjny przelewem, przedpłata.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wskazanych wyżej rodzajów płatności do jednej lub kilku rodzajów płatności.
6. Realizacja Zamówień
 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia.
 3. W momencie wysyłki Zamówienia ze Sklepu do Kupującego – system wysyła wiadomość e-mail zawierającą informacje o numerze przesyłki, pozwalającą na jej śledzenie na stronie przewoźnika.
 4. Przeciętny czas realizacji Zamówienia do Polski jest zależny od wybranego produktu oraz wybranej opcji realizacji zamówienia.
 5. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem współpracujących firm kurierskich: UPS, DHL, DPD, TNT lub GLS w zależności od rodzaju zamówionego produktu, rozmiaru przesyłki, kraju produkcji, itp.
 6. Przesyłki dostarczane są w standardowych godzinach pracy firmy kurierskiej.
 7. Sprzedawca nie może określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia Towaru.
 8. W sytuacji, gdy kurier nie zastanie Kupującego w miejscu wskazanym, jako adres dostawy, pozostawia informację o próbie dostarczenia Towaru w postaci awizo z informacją, gdzie można odebrać przesyłkę lub z informacją o kolejnej próbie doręczenia.
 9. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką.
7. Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego Odbierając dostarczony przez kuriera Towar, Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, należy niezwłocznie powiadomić o tym Dział Obsługi Klienta Sprzedaży, wysyłając e-mail pod adres: [email protected] i sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. 8. Odstąpienie od umowy („Zwrot Towaru)
 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pod adres e-mail: [email protected], zawierającego informację o odstąpieniu od umowy wraz z danymi niezbędnymi do zarejestrowania tego w systemie Sprzedawcy tj.: imienia i nazwiska Kupującego oraz numeru zamówienia.
 2. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń i bezpieczną przesyłkę w trakcie transportu.
 3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
 5. Kwota zapłacona za Towar przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostanie zwrócona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru przez Sprzedawcę, w takiej formie - w jakiej została uiszczona. W przypadku odstąpienia od Umowy, w której zamówienie zostało wysłane z opcją płatności przy odbiorze, zwrot kwoty następuje za pomocą przelewu bankowego. W takiej sytuacji, Konsument jest zobowiązany do podania Sprzedawcy danych bankowych niezbędnych do zrealizowania przelewu, tj.: nazwy banku, numeru konta bankowego oraz numeru SWIFT banku.
9. Gwarancja i reklamacje
 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży.
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie przesyłając na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: [email protected]
 4. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
 6. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.
 7. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar pod adres wskazany przez Sprzedawcę.
 8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep prześle produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez Helloprint Sourcing B.V. , a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
10. Ochrona danych osobowych i prywatności
 1. Składając Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
11. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Prowadzony przez Sprzedawcę Sklep, pod adresem www.helloprint.pl, jak również jego cała zawartość, w szczególności teksty, fotografie, obrazy, grafika, druki, design produktów, filmy, prezentacje, ilustracje, jak również wszelkiego rodzaju oprogramowanie (Software), a także wszystkie oznaczenia i/lub wzory przemysłowe są chronione przeciwko nieuprawnionemu użyciu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami od nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych względnie prawami z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 5. Więcej informacji otrzymają Państwo pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48588810296. Obsługa klienta jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9-18.