Polska

Austria Austria
Belgia (NL) Belgia (NL)
Belgia (FR) Belgia (FR)
Dania Dania
Francja Francja
Niemcy Niemcy
Irlandia Irlandia
Włochy Włochy
Holandia Holandia
Polska Polska
Portugalia Portugalia
Hiszpania Hiszpania
Szwecja Szwecja
Wielka Brytania Wielka Brytania
Nie znalazłeś odpowiedniego produktu lub ilości? [Po prostu poproś o wycenę.](/Contactform? Type = zapytanie).
Ponad 500 000 zadowolonych klientów
100% satysfakcji
Najlepsza cena gwarantowana
Zawsze osobista pomoc
Profesjonalna pomoc w projektowaniu
trustpilot
4.3
Aktualizacja: Ze względu na to, jak bardzo zajęci są nasi przewoźnicy w obecnym okresie, możemy doświadczyć pewnych opóźnień.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu www.helloprint.pl zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
• Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i kiedy zechce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia(swoich danych) lub nie korzystania z naszego serwisu.
• Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest firma Helloprint Sourcing B.V. zarejestrowana w Rotterdamie pod adresem: Schiedamse Vest 89 3012 BG.
• Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, respektujemy następujące zasady:
• prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
• Zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których dane dotyczą (Użytkowników),
• Minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany ustalony cel,
• Ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której te dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy: w tym przypadku sprzedaż i wysyłka produktów (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
• Rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
• Integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są zabezpieczone w odpowiedni sposób.

1. DANE OSOBOWE

W naszym serwisie zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe: • imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu z kupującym Użytkownikiem serwisu;
• adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru w naszym sklepie;
• nr telefonu – dane służące do kontaktu z Użytkownikiem w sprawie realizacji zleceń oraz dostawy produktów przez firmę dostawczą;
• adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia, istotne informacje dla poprawnej realizacji zamówienia oraz ewentualny kontakt;
• adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
• cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zamówień Użytkownika. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: • dokonując zakupu w Sklepie należy podać dane służące do zidentyfikowania Użytkownika;
• rejestracja w bazie Użytkowników jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w Sklepie.
Użytkownik może zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach naszego Serwisu internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt z odpowiednią osobą z firmy Helloprint Sourcing B.V. pod adresem: [email protected] Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie sklepu, powinien wyłączyć obsługę cookies w swoich opcjach przeglądarki internetowej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
• w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów administratora, Helloprint Sourcing B.V. a także do celów statystycznych. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
Jeżeli udzielono zgody na otrzymywanie newslettera, jej odwołanie dokonuje się przez kontakt: [email protected]

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim: jedynie podmiotom współpracujących z Helloprint Sourcing B.V., np. operatorom systemów płatności oraz firmom dostawczym czy spedycyjnym, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do niezbędnego minimum. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych. Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawne. W żadnym wypadku nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

3. MODYFIKACJE

Możliwe, że to oświadczenie zostanie zmienione w przyszłości. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na tej stronie.

4. SKONTAKTUJ SIĘ

W razie jakichkolwiek pytań lub skarg prosimy o kontakt!